Tebbet Suresi

Tebbet Suresi

ABONE OL
Nisan 30, 2022 09:30
Tebbet Suresi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kur’an-ı Kerim’in 111. suresi olan Tebbet Suresi, Mekke devrinde Fatiha’dan nazil olmuştur. İniş sırasına göre 6. suredir ve tamamı 5 ayetten oluşur. Tebbet suresi, adını ilk ayeti oluşturan “Tebbet” kelimesinden almıştır. Tebbet Suresi, halk arasında “Mesed Suresi” ya da “Leheb Suresi” olarak da bilinir. Birçok dini kaynakta, Tebbet Suresi duası faziletleri, anlamı ve meali ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadır.

Tebbet SuresiAYETEL KÜRSİ

Tebbet suresi okunuşu bilmek önem arz eder. Tebbet Suresi okunuşu sık sık yapılmalıdır; çünkü bu surenin fazileti ve faydaları olduğuna inanılır. Ezberlemek ve dinlemek isteyenler için Tebbet suresi anlamı (meali), Arapça yazılışı ve Mesed suresi Türkçe okunuşu, fazileti ile dinle seçeneği hakkında bilgiler hemen aşağıda bulunuyor.

TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb.Seyaslâ nâran zâte leheb.Vemraetuhû hammâlete’l-hatab.Fî cîdihâ hablun min mesed.

TEBBET SURESİ DİNLE

TEBBET SURESİ YAZILIŞI

Tebbet Suresi

TEBBET (MESED) SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya.Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı)(O) alevli bir ateşe girecektir.Karısı da, odun hamalı (ve),Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

Tebbet Suresi

TEBBET SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha sûresinden sonra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince (bk. Şuarâ 26/214) Hz. Peygamber Safâ tepesine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını yanına çağırarak onlara İslâm’ı tebliğ etmiş; ancak Resûlullah’ın amcası Ebû Leheb bu olaya kızarak, “Kuruyup yok olasıca! Bizi bunun için mi çağırdın?” demesi üzerine bu sûre inmiştir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 111; Taberî, XXX, 217-218).

TEBBET SURESİ KONUSU

Sûrede Hz. Peygamber’in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebû Leheb ve karısı eleştirilmekte, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir.

TEBBET SURESİ FAZİLETİ VE YARARLARI

Tebbet suresi fazileti, faydaları ve yararları oldukça fazladır. 7 kez okunması durumunda, hastalıkların her türlüsünden kurtulmaya yardımcı olur. Nazar değen kişiler için okunabilir. Düşmana karşı 1000 kez okunması durumunda düşmanın helak olacağı belirtilmektedir. Faydaları arasında şifa olduğu söylenmektedir. Kişinin her türlü zarardan ve hastalıktan korunmasına yarar sağladığı ifade edilmektedir.

Tebbet Suresi

TEBBET SURESİ TEFSİRİ (KUR’AN YOLU)

Ebû Leheb, Abdülmuttalib’in oğlu ve Hz. Peygamber’in baba bir amcasıdır. Asıl adı Abdülüzzâ olup parlak yüzlü olduğundan veya öfkelendiğinde yanakları kızardığı için babası tarafından kendisine “alev gibi, çok parlak” anlamına gelmek üzere Ebû Leheb lakabı verilmiştir. Daha önce Hz. Muhammed’i çok sevdiği, hatta iki oğlunu onun kızlarıyla evlendirdiği halde peygamber olduktan sonra onun azılı düşmanı oldu. Hz. Peygamber, insanların Allah katında eşit olduğunu, onların dinî ve ahlâkî erdemlerine göre değerlendirileceklerini söylüyordu. Ebû Leheb ise kibirli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların kendisine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Rivayete göre Resûlullah panayırda dolaşarak insanları İslâm’a davet ederken Ebû Leheb de arkasından gider ve çevresindekilere onun yalancı olduğunu söylerdi (Kurtubî, XX, 236). Hz. Peygamber’e karşı daima onun düşmanlarıyla birlikte hareket etmiş, hem kendisi hem de karısı ona eziyet etmişlerdir. Hicretin 2. yılında çiçek hastalığına yakalandığı için müslümanlara karşı Bedir Savaşı’na katılamamış, fakat yerine adam göndermiş, ayrıca müşriklere malî destekte bulunmuştur. Kureyş’in Bedir’deki yenilgisini ve ağır kayıplarını haber aldıktan yedi gün sonra kahrından öldüğü söylenmektedir. Çiçek hastalığının kendilerine de bulaşacağı korkusuyla ailesinden hiç kimsenin ona yaklaşmadığı, öldüğünde ücretle tuttukları Sudanlılar’a defnettirdikleri rivayet edilir. Ebû Leheb’in kızı müslüman olarak Medine’ye hicret etmiş, oğulları Utbe ile Muttalib de Mekke’nin fethinden sonra İslâm’a girmişlerdir (fazla bilgi için bk. Mehmet Ali Kapar, “Ebû Leheb”, DİA, X, 178-179).

“Ebû Leheb’in elleri kurusun!” meâlindeki 1. âyet mecazi bir ifade olup, “Kahrolası!” anlamında bir bedduadır. Devamındaki “tebbe” fiili, bedduanın gerçekleşeceğini ifade eder. Yine, bu ifadenin mecaz olduğu ve “işinde zarar etsin, işleri kötüye gitsin” anlamına geldiği şeklinde yaygın bir yorum daha vardır; nitekim öyle de olmuştur. İlk “kuruma”yı işlerinin kötü gitmesi için beddua, ikinci “kuruma”yı ise kendi şahsının (nefs) perişan olduğu yönünde bir haber ve bilgi verme olarak açıklayanlar da olmuştur (meselâ bk. Tüsterî, s. 209). Müfessirler 2. âyette Ebû Leheb’in kazandığı bildirilen şeyden maksadın onun çocukları, malı, mevki ve itibarı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre âyet, bunların hiçbirinin kendisini dünyadaki kötü sondan kurtaramadığını ifade eder. “Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı” diye çevirdiğimiz 2. âyete, “Malı ona ne fayda sağladı, o ne kazandı?” diye soru şeklinde de mâna verilmiştir (Şevkânî, V, 606-607).

Ebû Leheb, Hz. Peygamber’in amcası olduğu için onu desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması gerekirken tam tersine karısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı verdiklerinden dolayı 3. âyette ateşi son derece şiddetli olan cehenneme gireceği haber verilmiştir.

Ebû Leheb’in karısı, Harb’ın kızı ve Ebû Süfyân’ın kız kardeşi Ümmü Cemîl Avrâ’dır. “Dedikodu yapıp söz taşıyan…” diye çevirdiğimiz 4. âyeti, Hz. Peygamber’e eziyet etmek maksadıyla diken, çalı çırpı toplayıp geceleyin peygamberin yoluna serdiği için “odun taşıyan” diye çevirenler de vardır. Biz meâlde, insanların arasını bozmak amacıyla laf götürüp getirdiği ve Hz. Peygamber’i maddî sıkıntısı sebebiyle aşağıladığı için mecazi anlamda böyle (hammâlete’l-hatab) nitelendirildiği şeklindeki yorumu tercih ettik. Taberî, her iki yorumu destekleyici rivayetler aktardıktan sonra kendisi birinci mânayı tercih etmiştir (bk. XXX, 338-339). Ayrıca hata ve günahlarını yüklenip taşıdığından dolayı mecazi anlamda “yanacağı cehennem için kendi odununu kendisi taşıyan” olarak nitelendirildiği kanaatinde olanlar da vardır (bk. Şevkânî, V, 607-608). Aynı kadın, Lât ve Uzzâ isimli putlara yemin ederek mücevherden yapılmış kıymetli gerdanlığını Hz. Peygamber’e düşmanlık uğrunda harcayacağını büyük bir gururla söylediğinden dolayı da 5. âyet, “Dünyadaki gerdanlık yerine âhirette boynuna ateşten bir ip takılacaktır” şeklinde yorumlanmıştır (bk. Kurtubî, XX, 242).

Tebbet Suresi

TEBBET SURESİ NE ZAMAN İNMİŞTİR?

Tebbet Suresi ya da Mesed Suresi, Mekke döneminde inmiştir.Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir.Fâtiha sûresinden sonra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir.

TEBBET SURESİ KAÇ AYET?

Tebbet Suresi, 5 ayetten oluşmaktadır.

TEBBET SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

Tebbet Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde bulunuyor. Tebbet suresi, 603. sayfada başlayıp aynı sayfada bitiyor.

TEBBET SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

Tebbet Suresi, şu konuları anlatmaktadır:

Rivayetlere göre, Ebu Leheb Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in amcasıdır, yeğenine inanmayarak muhalefet yapanların başında Ebu Leheb ve karısı geliyordu. Sure tamamen Ebu Leheb ve karısının aleyhine indirildiğine inanılmakta olan beddua ayetlerini içermektedir. İlk ayeti Ebu Leheb’in elleri kurusun bedduası ile başlar. Sonraki ayetlerde Ebu Leheb’in servetinin ve çocuklarının kendisini cehennem ateşinden koruyamayacağı haber verilmektedir. Son iki ayette Ebu Leheb’in karısı Ümmü Cemil’in de cehenneme gireceği belirtilmektedir.

MESED SURESİNİN KAÇ İSMİ VARDIR?

Bir diğer adı Mesed Suresi olan Tebbet Suresi’nin diğer isimleri ile ilgili bilgi şöyledir:

Sure ismini ilk ayetinde geçen ve kahrolsun, kurusun anlamlarına gelen tebbet kelimesinden alır. Diğer bir ismi de Ebu Leheb veya Leheb Suresi’dir. Tebbet ismi sadece Türkçede bu sureye isim olarak verilir.

TEBBET (MESED) SURESİNE NEDEN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

Tebbet Suresi, adını ilk ayette geçen “Tebbet” kelimesinden almıştır.

TEBBET NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Tebbet kelimesi, “kahrolsun, kurusun” anlamlarına gelmektedir.

TEBBET SURESİ NE ZAMAN OKUNMALIDIR?

Tebbet suresi, namazda okunan 10 sureden biridir. Bu nedenle, tüm namazlarda okunabildiği gibi normal zamanda da okunması tavsiye edilir. Okunması için herhangi özel bir zaman veya mekân sınırlaması yoktur.

TEBBET SURESİ NEYE İYİ GELİR?

Din âlimlerine göre, çok faydası ve yararı bulunduğu için nazar anında veya hastalık anında Tebbet suresine okunuşu yapılabilir.

TEBBET SURESİ NE İÇİN OKUNUR?

Günümüzde de birçok insanın gözü dünya nimetlerinden başka bir şey görmez. Onlara göre her şey tesadüfen olmuştur, hiçbir şeyin bir anlamı ve nedeni yoktur. Bu nedenle ahiret gününe de iman etmezler. Tek amaçları zengin olmak ve dünyanın zevklerini tatmaktır. Kuran’ın başka bir suresinde ”Onlar bizi unuttu, bugün de biz onları unutacağız” ayeti yer alır. Ayette geçen ”bugün” ifadesi, diriltilip Allah’ın huzurunda toplanacağımız gündür. Tebbet Suresi ise sadece Ebu Leheb ve karısına değil tüm insanlığa seslenir. Müslümanlar, ahireti hatırlamak ve haramdan sakınmak için bu sureyi sık sık okumalıdır.

TEBBET SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Tebbet (Mesed) suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Tebbet suresi okunabilir; ancak Kur’an’a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

TEBBET SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

Tebbet suresinin adetliyken Kur’an-ı Kerim’den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.